ЧИТАТЕЛИТЕ СЪВЕТВАТ “ДОКТОР D”01/03/1999

- Най-прекрасният подарък за първия рожден ден на „Доктор Д“ - получихме 225 анкети-рецепти как да направим списанието още по-полезно и интересно

- Супер-рубриките: „Диабетен дайджест“, „Научни проучвания“, „Ескулап“

- „Спомен от бъдещето“ - само 30% ползват компютър и само 28% имат достъп до Интернет, но 64% говорят свободно или ползват англйски език

Чудесно е да си редактор на издание, което има две основни рубрики, за които всички читатели отговорили дават оценка „интересно“ (“много“ или „умерено“). Лекарите и другите здравни професионалисти класират на първо място уникалната подборка от новини от цял свят, свързани с последните научни открития и нови лекарства, които публикуваме в „Диабетен дайджест“ (88% много интересно, 10% умерено интересно, 2% без отговор).

На второ място в анкетата ни „Читателите съветват „Доктор Д“ е информацията за научни проучвания, правеща обзор на постигнатото от изследователски екипи във водещи клиники (78% много интересно, 18% интресно, 3% определят рубриката като „безинтересна“, а 1% е без отговор).

Трета в класацията е „Новости от света на медицинските фирми“ (“Ескулап“), която прави опит да надникне в „кухнята“ на фармацевтичната индустрия (67% много интересно, 25% умерено интересно, 8% без отговор). Всъщност това също е рубрика, която изцяло следва приетия от редакцията ни „дайджест стил“ в поднасянето на кратка, максимално кондензирана информация от цял свят.

Международните форуми и развитието на здравната реформа в България са „много интересни“ за половината от читателите ни. Още 39% твърдят, че новините от конгреси и симпозиуми в чужбина са „умерено интересни“ и само 3% (петима колеги) ги определят като „безинтересни“. Здравната реформа у нас не е интересна за 12 от читателите ни (6%), докато 36% я смятат за „умерено интересна“ тема.

Може би поради голямата периодичност на „Доктор Д“ (през три месеца), рубриката „Справочник България“ не е с достатъчно актуален информационен потенциал - 36% от читателите ни я определят като „много интересна“, а 49% като „умерено интересна“.

Интернет разделя читателите почти поравно, като 40% смятат рубриката ни „Киберпространство“ за „много интересна“, 37% за „умерено интересна“ и 5% за „безинтересна“. Интересно е, че 18% от попълнилите анкетата нямат мнение по въпроса.

Уверени в неизбежната бъдеща хегемония на електронните комуникации, ние ще продължим да публикуваме актуална информация за световната компютърна мрежа и особено за практическото и приложение в здравеопазването и медицинската наука и практика. За съжаление, достъпът до виртуалната реалност на WWW е все още ограничен за много от читателите ни - 30% ползват компютри и 28% Интернет (само за сравнение, в анкета на в. „Диабет“ преди една година сред ендокринолози 18% заявяват, че ползват компютър в кабинета си, а 28% - другаде).

В същото време 13% от анкетираните ползват свободно, а 51% четат на английски език, което им осигурява достъп до електронните бази данни. И може би е въпрос само на време (и дарителска воля от страна на фирми и фондации) преди да видим във всеки лекарски кабинет компютър, свързан с Интернет и с неговото богатство от информация и комуникация.

Защо всъщност проведохме тази анкета?

За да направим списанието по-полезно и по-интересно. За да разберем какво искат да четат колегите от цяла България. 70% от отговорилите заявяват, че „Доктор Д“ е „много полезен във всекидневната им практика“. 28% го определят като „умерено полезен“, само един анкетиран го „чете от любопитство“. Не получихме нито едно определение на списанието като „безполезно“. Благодарим ви за добрите думи!

Доверието ви ни задължава още повече. 67% се „доверяват напълно“ на „Доктор Д“. 32% ни се „доверяват в повечето случаи“. Отново няма нито един отговор „не се доверявам“. „Отлично“ е цялостното впечатление от списанието на70% от анкетираните. И нито една оценка „лошо впечатление“.

От името на нашите дизайнери, оформители и фотографи, благодарим за 91-те процента „сполучлива“ оценка на илюстрацията ни. Интересно е, че осем колеги се интересуват само от текста на списанието.

Езикът и стилът на „Доктор Д“ се радват на добра оценка. Уникално по рода си в света (поне на нас не ни е известен аналог с подобен „дайджест-стил“), списанието ни се стреми да поднася новините динамично, кратко, без увлечение по сложна научна терминология, но и без опростяване на важни детайли. 86% от читателите заявяват, че „езикът в момента им харесва“. 10% настояват за „строго научен“, а 3% са почитателите на „журналистическия“ стил.

За нас рекламните страници и публикации са неразделна част от изданието ни. Затова зададохме и въпроса: „Четете ли рекламите в „Доктор Д“ и защо?“. 80% от колегите ги „четат защото носят допълнителна информация“, 31% ги „четат защото им помагат във всекидневната практика“, 10% ги „четат защото улесняват контакта им с фирмите“ и 5% (9 отговорили) „не ги четат“

Интересно е, че 4% от отговорилите са медицински сестри, а 3% медицински фелдшери. Лекари-ендокринолози и специалисти по вътрешни болести са близо 2/3 от изпратилите попълнени анкети. Другите две преобладаващи специалности са педиатрия и кардиология.

Под 50-годишна възраст са 81% от попълнилите анкетата (43% са на възраст между 30 и 40 години). Частна практика имат 1/3 от отговорилите.

Огромното мнозинство (92% от изпратилите попълнени анкети) заявяват, че техният брой на „Доктор Д“ се чете от повече от един човек (обикновено колега в здравното заведение или у дома). Това означава, че 2500-те броя на списанието достигат до поне два пъти повече лекари и здравни професионалисти.

И накрая, но съвсем не последно по значение е отношението на лекарското съсловие към изданието ни за пациенти вестник „Диабет“. 63% го четат „защото им е интересен“. 18% го четат „защото пациентите им го четат“. 1% го четат „защото им остава свободно време“. Шокирани сме от отговора на 13%, които не го четат „защото не могат да го намерят“. Не го четат още: 4% „защото не е написан за лекари“.