Biomerica получи патент за нов диагностичен кит, предсказващ клиничната изява на имунно-медииран диабет тип 101/03/1999

Американското бюро за патенти и запазени марки патентова в края на миналата година диагностичния кит на фирма Biomerica за ранно предсказване на клиничната изява на диабет тип 1, имунно-медииран.

Китът, наречен Isletest-ICA, определя нивото на островноклетъчните антитела. Тези антитела са ранни маркери за автоимунна реакция спрямо островната тъкан на панкреаса. Тяхното ниво служи за изчисляване на вероятния риск от диабет тип 1 през следващите няколко години сред родствениците по първа линия на пациентите с това заболяване.

Biomerica се надява да предложи теста на медицинския пазар в САЩ, след като получи официалното одобрение от Американската комисия за храните и лекарствените средства (FDA). За целта, фирмата трябва да се аргументира с данни от клинични проучвания.