У нас01/12/1998

КАТЕДРА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ – МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

БЕЗПЛАТНИ

– Актуални проблеми в диабетологията – курс за ендокринолози, терапевти и специалисти по обща медицина. Начало: 15.02.1999 г. и 25.10.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 12.

– Ехография на щитовидна жлеза – курс за ендокринолози, терапевти, рентгенолози и специалисти по обща медицина. Начало: 22.03.1999 г. и 22.11.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 12.

– Остеопороза – курс за ендокринолози, ревматолози, терапевти и специалисти по обща медицина. Начало: 05.04.1999 г. и 06.12.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 12.

СЪС ЗАПЛАЩАНЕ

– Новости в диагностиката и лечението на ИБС и артериалната хипертония – курс за интернисти и кардиолози. Начало 31.05.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 15.

– Ехокардиография – курс за интернисти и кардиолози. Начало 31.05.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой

курсисти 10.

– Електрокардиография – курс за интернисти и кардиолози. Начало 07.06.1999 г. Брой курсисти 15.

– Инвазивна диагностика и терапия в кардиологията – курс за интернисти и кардиолози. Начало 03.06.1999 г. Продължителност 3 дни. Брой курсисти 5.

– Новости във фармакотерапията – курс за специалисти по вътрешни болести. Начало 15.03.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 15.

– Ултразвуково изследване в нефрологията – курс за лекари, които познават принципите на ехографията на коремни органи и работят практически в тази област. Начало 04.10.1999 г. Продължителност 12 дни. Брой

курсисти 20.

КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И ГЕРОНТОЛОГИЯ

БЕЗПЛАТНИ

– Заболявания на хипоталамо-хипофизната система – профилен курс за специализиращи ендокринология по условията на Наредба № 47. Начало 01.02.1999 г. Продължителност 12 дни. Брой курсисти 15.

– Захарен диабет – профилен курс за специализиращи ендокринология по условията на Наредба № 47. Начало 22.11.1999 г. Продължителност 12 дни. Брой

курсисти 15.

СЪС ЗАПЛАЩАНЕ

– Заболявания на хипоталамо-хипофизната система – курс за лекари, незачислени за специализация по ендокринология. Начало 01.02.1999 г. Продължителност 12 дни Брой курсисти 15.

– Захарен диабет – курс за лекари, незачислени за специализация по ендокринология. Начало 22.11.1999 г. Продължителност 12 дни. Брой курсисти 10.

– Патология на минералния костен обмен – остеопороза – тематичен курс за ендокринолози, терапевти и педиатри. Начало 10.05.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 20.

– Проблеми на тиреоидната патология – тематичен курс за ендокринолози, педиатри и терапевти. Начало 04.10.1999 г. Продължителност 12 дни. Брой курсисти 20.

– Лабораторна диагностика на ендокринните заболявания – курс за ендокринолози, терапевти и педиатри. Начало 11.10.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти15.

– Ултразвукова диагностика на ендокринните жлези – курс за ендокринолози, терапевти и рентгенолози. Начало 08.11.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 12.