У нас01/12/1998

КАТЕДРА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

БЕЗПЛАТНИ

- Актуални проблеми в диабетологията - курс за ендокринолози, терапевти и специалисти по обща медицина. Начало: 15.02.1999 г. и 25.10.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 12.

- Ехография на щитовидна жлеза - курс за ендокринолози, терапевти, рентгенолози и специалисти по обща медицина. Начало: 22.03.1999 г. и 22.11.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 12.

- Остеопороза - курс за ендокринолози, ревматолози, терапевти и специалисти по обща медицина. Начало: 05.04.1999 г. и 06.12.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 12.

СЪС ЗАПЛАЩАНЕ

- Новости в диагностиката и лечението на ИБС и артериалната хипертония - курс за интернисти и кардиолози. Начало 31.05.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 15.

- Ехокардиография - курс за интернисти и кардиолози. Начало 31.05.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой

курсисти 10.

- Електрокардиография - курс за интернисти и кардиолози. Начало 07.06.1999 г. Брой курсисти 15.

- Инвазивна диагностика и терапия в кардиологията - курс за интернисти и кардиолози. Начало 03.06.1999 г. Продължителност 3 дни. Брой курсисти 5.

- Новости във фармакотерапията - курс за специалисти по вътрешни болести. Начало 15.03.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 15.

- Ултразвуково изследване в нефрологията - курс за лекари, които познават принципите на ехографията на коремни органи и работят практически в тази област. Начало 04.10.1999 г. Продължителност 12 дни. Брой

курсисти 20.

КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И ГЕРОНТОЛОГИЯ

БЕЗПЛАТНИ

- Заболявания на хипоталамо-хипофизната система - профилен курс за специализиращи ендокринология по условията на Наредба № 47. Начало 01.02.1999 г. Продължителност 12 дни. Брой курсисти 15.

- Захарен диабет - профилен курс за специализиращи ендокринология по условията на Наредба № 47. Начало 22.11.1999 г. Продължителност 12 дни. Брой

курсисти 15.

СЪС ЗАПЛАЩАНЕ

- Заболявания на хипоталамо-хипофизната система - курс за лекари, незачислени за специализация по ендокринология. Начало 01.02.1999 г. Продължителност 12 дни Брой курсисти 15.

- Захарен диабет - курс за лекари, незачислени за специализация по ендокринология. Начало 22.11.1999 г. Продължителност 12 дни. Брой курсисти 10.

- Патология на минералния костен обмен - остеопороза - тематичен курс за ендокринолози, терапевти и педиатри. Начало 10.05.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 20.

- Проблеми на тиреоидната патология - тематичен курс за ендокринолози, педиатри и терапевти. Начало 04.10.1999 г. Продължителност 12 дни. Брой курсисти 20.

- Лабораторна диагностика на ендокринните заболявания - курс за ендокринолози, терапевти и педиатри. Начало 11.10.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти15.

- Ултразвукова диагностика на ендокринните жлези - курс за ендокринолози, терапевти и рентгенолози. Начало 08.11.1999 г. Продължителност 5 дни. Брой курсисти 12.