Специализирана библиотека’9801/12/1998

Излезе от печат българската монография “Диабетна автономна невропатия” с автори д-р И. Домусчиев, проф. В. Драганов, проф. Г. Дашев. Рецензент - проф. Др. Коев.

Изданието е предназначено за диабетолози, невролози, интернисти, физиолози, фармаколози, общопрактикуващи лекари и студенти по медицина.

Авторите са се постарали да обхванат пълно темата като последователно разглеждат морфологията и физиологията на вегетативната нервна система, патогенетичните и патофизиологичните аспекти на диабетната автономна невропатия.

Подробна класификация обхваща всички клинични форми на хроничното диабетно усложнение. Описани са диагностичните тестове за тяхното откриване, както и съвременните насоки в лечението им.

Книгата разглежда и принципите на хранителната терапия при диабет. Спира се на всекидневните грижи за краката при хората с диабетна невропатия.

Специална глава отделя внимание на тихата миокардна исхемия при захарен диабет.

Авторите се базират на близо 200 научни публикации.

Цената на книжката е 4000 лв.

За допълнителна информация: Медицинско издателство ЕТ “Васил Петров”, Пловдив, тел:032/43 82 68.