Съвременно медикаментозно поведение при диабет тип 2


dd 01/12/1998

След публикуването на резултатите от UKPDS (1,2) лечението на диабет тип 2 навлиза в нова, по-добре дефинирана фаза. Проспективното британско проучване доказа неоспоримо, че в крайна сметка е важен постигнатият резултат, а не толкова с кой от съвременните терапевтични методи това е било осъществено. Много значителен е и един от другите първостепенни по важност изводи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.