Отново нещо ново с repaglinide на Novo Nordisk01/12/1998

Мултицентърно двойно сляпо проучване рандомизира 322 пациенти с диабет тип 2 в две групи в зависимост от приложеното, в продължение на 16 седмици, лечение с прандиалния глюкозен регулатор repaglinide (n=220) и плацебо (n=102). На участниците бе казано, че могат по желание да ядят два, три или четири пъти дневно - да пропускат или добавят хранене - като взимат таблетките си преди всяко основно хранене.

“Резултатите показаха, че когато пациентите имат възможност за гъвкав хранителен модел, около 35% в двете групи избират този модел. По-важно е, че 25% предпочитат да пропуснат едно хранене, а 6-8% - да се хранят четири пъти на ден”, заяви д-р Рамон Гомис, ръководител на проучването и завеждащ Отделението по ендокринология и диабет към болницата в Барселона.

“Нещо повече, групата на репаглинид (в сравнение с групата на плацебо) показа последователно и достоверно намаление на Нв А1с, независимо от броя на храненията дневно. С други думи - ние постигнахме дълготраен добър гликемичен контрол посредством регулация на прандиалната глюкоза с NovoNorm”, допълни д-р Гомес.

Цитираните от него данни показват, че 50% от лекуваните с репаглинид пациенти са завършили проучването с Нв А1с под 6.5% и 83.4% - под 7.5%, като резултатът е независим от показателя възраст.

“Независимо от индекса на телесната си маса, хората с диабет тип 2 имат бета клетъчен проблем, който се лекува с репаглинид. Регулаторът на прандиалната гликемия постигна сходен ефект при слабите и затлъстелите пациенти”, е вторият основен извод от проучването.

Репаглинид изглежда важно ново лечение за хората с диабет тип 2, в това число и за възрастните пациенти, поради нереналния път на екскреция, кратката продължителност на действие и простата терапевтична схема: “основно хранене=таблетка, няма хранене = няма таблетка”.

Възрастната популация е склонна да се храни нередовно (причините са комплексни - умствени, физически, социално-икономически); по-често има бъбречно увреждане и ограничена бъбречна функция, както и сърдечносъдови заболявания.

Най-добрият избор при възрастните хора е антидиабетен препарат, който има сравнително кратка продължителност на действие и носи по-малък риск от сериозни хипогликемии.

Данните от двойно слепи сравнителни проучвания показват, че рискът от сериозни хипогликемии при монотерапия с репаглинид е 2-4 пъти по-малък в сравнение със сулфонилурейната терапия, като репаглинид по-ефективно от glipizide поддържа глюкозен контрол и е равностоен на glibenclamide и gliclazide.