Отново нещо ново с repaglinide на Novo Nordisk


dd 01/12/1998

Мултицентърно двойно сляпо проучване рандомизира 322 пациенти с диабет тип 2 в две групи в зависимост от приложеното, в продължение на 16 седмици, лечение с прандиалния глюкозен регулатор repaglinide (n=220) и плацебо (n=102). На участниците бе казано, че могат по желание да ядят два, три или четири пъти дневно – да пропускат или добавят хранене […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.