Общи усилия за по-добро качество на живот01/12/1998

В работата на семинара активно участва и един от водещите специалисти в областта на диабетното стъпало не само във Великобритания, но и в света, д-р Майк

ЕДМЪНДС, завеждащ Диабетната клиника на лондонската “Кингс колидж хоспитъл”.

- Полезни ли са контактите между специалистите от Великобритания и България?

- Разбира се, тъй като те са добре регламентирани и са от полза и за двете страни. Лекари и медицински сестри от България бяха в нашата клиника, където заедно обсъждахме проблемите на болните, заедно работихме и вярвам, че те са си тръгнали с много нови познания по отношение грижата за диабетното стъпало.

- Оценката Ви за работата на семинара?

- Той е от извънредно голямо значение, защото събира хората заедно и ги кара да се замислят по въпросите на диабета. Още повече, че срещата ни тук има за цел да организира грижата за стъпалата на пациентите с диабет в България.

- Как най-добре би станало това?

- Планира се да бъдат разкрити кабинети за профилактика и лечение на диабетното стъпало в по-големите районни болници. Тези центрове трябва да обхванат всички диабетици, които имат проблеми със стъпалата си.

- Основният принцип за работа на тези нови структури?

- Тук са събрани много специалисти - лекари и медицински сестри, които са пряко ангажирани с грижи за пациентите с диабет. Редно е да се очаква, че тези, които проявяват интерес към проблемите, ще бъдат и водещите личности в бъдещите центрове за диабетно стъпало. Основният принцип за работа в тях е профилактика на диабетното стъпало посредством скрининг на рискови пациенти. Това е изпитаният най-резултатен начин за предотвратяване на проблемите от това естество, така ще се намалят ампутациите.