Нов подход в лечението на диабет тип 201/12/1998

Novo Norm® (Repaglinide) е първият представител на новата група на прандиалните глюкозни регулатори. Той се отличава от всички останали антидиабетни средства пo това, че стимулира инсулиновата секреция само по време на най-критичния период след хранене (т. нар. постпрандиален период). Приемът му е прост – една таблетка преди всяко основно хранене.

Novo Norm® контролира глюкозните пикове след хранене. Осигурява дългосрочен гликемичен контрол. Не води до инсулинова секреция между храненията. Понижава риска от хипогликемии.

Прандиална глюкозна регулация

При здрави хора

След прием на храна инсулиновата секреция нараства много бързо (около 8 пъти), след което спада до базалните нива в периода между храненията. Постпрандиалните нива на плазмената глюкоза се поддържат в строги граници и бързо се връщат към стойностите на гладно.

При пациенти с диабет тип 2

Покачването на инсулиновата секреция след хранене е забавено и снижено (виж графиката), а последващото й спадане е мудно. Някои пациенти с тип 2 не показват явен инсулинов отговор след прием на храна. Нарушената секреция на инсулин след прием на храна при тези пациенти води до прекомерна и продължителна хипергликемия.

Постпрандиалната (след нахранване) хипергликемия, а не хипергликемията на гладно е основната причина за развитието на диабетни усложнения, най-вече атеросклероза и исхемична болест на сърцето.

Следователно подобреният контрол на постпрандиалната хипергликемия би могъл да снижи високата заболеваемост от съдови усложнения при пациенти с диабет тип 2.

Начин на приложение

Една таблетка Novo Norm® преди всяко основно хранене – закуска, обяд и вечеря. Ако пациентът не се храни, той не трябва да приема и прандиалния регулатор. С други думи: “основно хранене = таблетка, няма хранене = няма таблетка”.

Тази свободна схема на дозиране на Novo Norm® има следните предимства :

– По-голяма свобода за пациентите

– Подобрен гликемичен контрол в сравнение с двукратното дозиране преди закуска и вечеря

– Не са необходими закуски между основните хранения

– Намален риск от хипогликемии поради бързото начало (10-20 минути след хранене), краткото действие и бързото елиминиране на препарата.

Показания за приложение

Novo Norm® е показан при пациенти с диабет тип 2, които не могат само с диета и физическа активност да поддържат желания контрол на кръвната си глюкоза. Препаратът не помага при случаите с изчерпана бета клетъчна функция. Тези пациенти се нуждаят от заместително лечение с екзогенен инсулин.

Монотерапията с Novo Norm® е най-ефективна при пациенти с диабет тип 2, преминаващи за първи път на медикаментозно лечение.

Novo Norm® (repаglinide) е първият бета-клетъчно медииран прандиален глюкозен регулатор, който дава нова насока в лечението на диабет тип 2. Простият му начин на приемане – 1 таблетка преди всяко хранене дава по-голяма свобода на пациентите. Терапията с Novo Norm® осигурява дългосрочен гликемичен контрол, понижава риска от хипогликемии и съдови усложнения при диабет тип 2.