Международни01/12/1998

10-14 април, Верона, Италия

7-и международен курс на ISPAD* за педиатри-диабетолози

Курсът е посветен на новите перспективи в областта на детския диабет и затлъстяването при децата

Максимален брой 100 курсисти

Работен език английски

Одобрените абстракти ще бъдат публикувани в притурка на списание Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism

Научен секретариат: Angelo Pietrobelli, M.D.

Servizio di Diabetologia Pediatrica – University of Verona

Via delle Menegone – 37134 Verona, Italy

Tel: +045 8074667 – 8074722. Fax: +045 8074005

E-mail:apietrobelli@hotmail.com

* ISPAD (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes)

18-29 юли, Кембридж, Великобритания

7-и семинар на СЗО/МДФ и Университета на Кембридж* върху епидемиологията и отражението на захарния диабет върху общественото здраве

Заявките за участие трябва да включват curriculum vitae за професионалната ангажираност на кандидата в областта на общественото здраве и епидемиологичните проучвания.

За информация: Dr Nick Wareham, Institute of Public Health, University of Cambridge, Robinson Way, Cambridge, CB2 2SR, UK

E-mail:njw1004#medschl.cam.uk

Краен срок за получаване на заявките: 15 януари, петък

Подробна справка, включително и форма за участие, можете да намерите на Интернет:www.pitt.edu/#akira/CAMB/home.ht

Участниците трябва да осигурят транспорта си до Кембридж със собствени средства. Разходите по настаняването и обучението, се поемат от организаторите.

* WHO/IDF Cambridge Seminar on Epidemiology and Public Health Aspects of Diabetes Mellitus, Clare College (cеминарът се провежда за 7-и път от 1981 г. насам)

23-27 август, Упсала, Швеция

Курс на EASD* за лабораторен и клиничен тренинг в областта на диабета и метаболизма

Могат да кандидатстват млади учени с медицинска степен и доказано заангажирани с изучаване на диабета

Кандидатите трябва да бъдат и членове на EASD

Спонсор на курса е Eli Lilly and Company

Краен срок за подаване на заявки за участие: 31 януари

За информация:ЕASD, Merowingerstrasse 29, D-40223 Dusseldorf

Tel: +49 211 316738. Fax: +49 211 3190987

*EASD (European Association for the Study of Diabetes)