Cypros Pharmaceutical спонсорира проучване на ускорен вариант на бъбречния функционален тест с Glofil01/12/1998

Група от 130 пациенти започва клинично проучване на ускорения вариант за директно определяне на стойността на гломерулната филтрация (СГФ) чрез инжектиране на продукта Glofil. Това съобщи фирма Cypros Pharmaceutical, производител на диагностичния тест и спонсор на проучването.

Новият метод скъсява времето на изследването на 45 минути и ако се окаже толкова точен, колкото е и удобен, ще замести в клиничната практика сегашното 3-часово изследване с глофил.

Пилотно проучване на 36 пациенти доказа добро съответствие между новия, по-бърз вариант и конвенционалната диагностична процедура.

Ръководители на клиничното проучване са д-р Робърт Стар, Медицински център “Саутуестърн” към Университета на Тексас и д-р Моун Сайкали, Детски медицински център, Далас.

“Рутинно използваните тестове за изследване на бъбречната функция са индиректни тестове за определяне на серумния креатинин или на неговия клирънс в урината. И двата теста са склонни да надценяват реалната бъбречна функция и това води до забавяне на терапевтичната интервенция, коментираха двамата нефролози.

“Глофил-тестът измерва директно стойността на гломерулната филтрация (СГФ) и не страда от ограниченията за определяне на ендогенния креатинин. Новият, по-бърз вариант (при условие, че докаже точността си) има потенциални възможности да подобри диагностиката на бъбречните нарушения и да оптимизира терапевтичните решения и това го прави кандидат за рутинен метод в клиничната практика”, съобщиха очакванията си д-р Стар и д-р Сайкали.

Коментар на новия тест направи и Лари А. Райсен, главен директор на отдела за бизнес развитие на Cypros: ”Медицинските потребности и пазарните нужди за точен и бърз функционален тест на бъбреците са големи. Нашият продукт глофил е предназначен идеално за тези цели”.

Фирмата има ноу хау в областта на нефрологичните функционални тестове. Освен Glofil, тя предлага на медицинския пазар още два диагностични продукта: Inulin и Enthamolin (R). Cypros разработва и терапевтични молекули за предпазване на клетките от исхемични нарушения. Нейните водещи два продукта в тази област, намиращи се в етап на развитие, са Cordox (TM) и Ceresine (TM).