Xenical (orlistat) намалява нуждите от сулфонилурейни препарати01/09/1998

Медикаментът за фармакологично отслабване Xenical (orlistat) подобрява глюкозния и липидния контрол при пациенти със затлъстяване и диабет тип 2 и намалява нуждите от сулфонилурейни препарати. Това показват данните от мултицентърно плацебо-контролирано проучване, публикувани наскоро в списание Diabetes Care (Vol 21, 8). Американският изследователски екип съобщава, че наред с клинично значимата загуба на тегло и поддържане на новото тегло, липазният инхибитор орлистат понижава нивото на общия холестерол и на триглицеридите, и подобрява съотношението HDL/LDL с трайност на наблюдавания ефект над 1 година.

В проучването са участвали 391 пациенти със затлъстяване и диабет тип 2 от двата пола, лекувани до този момент с хипокалорична диета и сулфонилурейни препарати (СУП). Наред с редукцията на тегло и подобрения липиден контрол, Ксеникал е довел и до намаляване на дозата на хипогликемизиращите препарати при над половината от случаите в експерименталната група срещу под една трета от лекуваните с плацебо контроли.

Данните за подобрен глюкозен и липиден контрол, превръщат Ксеникал в обещаваща възможност за фармакологично отслабване при диабет тип 2 с инсулинова резистентност и относителен инсулинов дефицит. При тази голяма популация пациенти, използването на сулфонилурейни препарати може да доведе до допълнително натрупване на тегло поради задълбочаване на компенсаторната хиперинсулинемия.