ВАЗОАКТИВНИ МЕДИКАМЕНТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ДИАБЕТНАТА НЕВРОПАТИЯ


dd 01/09/1998

Засягането на периферната нервна система е едно от най-честите усложнения на захарния диабет. Епидемиологичните проучвания показват, че около половината болни със захарен диабет показват признаци на диабетна невропатия. Съществуват различни форми на диабетна невропатия, по-важните от които са: дисталната симетрична полиневропатия, мононевропатиите на черепно-мозъчни нерви, автономната невропатия и проксималната амиотрофия. Патогенезата на диабетната невропатия е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.