СУЛФОНИЛУРЕЙНИТЕ ПРЕПАРАТИ


dd 01/09/1998

Пациентите със захарен диабет боледуват два-три пъти по-често от инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт в сравнение с останалата популация. Около 80% от хората с диабет тип 2 загиват от сърдечносъдови усложнения: миокарден инфаркт, сърдечна слабост или внезапна сърдечна смърт. Шансът на диабетика да преживее миокардния инфаркт е едва половината от този на недиабетика. “Мълчаливите” […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.