Синтетичният стероид Fluastеrone спечели първия “рунд”01/09/1998

Резултатите от първата фаза клинични проучвания на синтетичния стероиден хормон Fluastеronе, произведен от американската фирма Aeson Therapeutics Inc (ATI), показаха, че “препаратът е безопасен, с добра поносимост и метаболизирането му в организма не води до нежеланите странични ефекти на останалите стероидни препарати”.

ATI започна клинични проучвания с флуастерон през 1995 година поради терапевтичните му възможности при първични неоплазии на различни органи, системни кръвни и автоимунни заболявания, мултиплена склероза и др.

Предварителните лабораторни проучвания показаха, че флуастерон притежава противовъзпалителния ефект на стероидите, но без да променя нивата на половите хормони при животински модели.

През първата фаза на стартиралото през януари 1997 година в Базел, Швейцария клинично проучване, флуастерон бе прилаган при пациенти и от двата пола в единична дневна доза от 100 до 1600 мг; двукратно дневно при обща доза 800 мг и двукратно дневно при обща доза 1600 мг. Публикуваните данни показват, че синтетичният стероид - дори във високи дози - не води до нежелани отклонения в половите хормони и в останалите биологични показатели.

До края на 1998 година фирмата-производител планира пилотно проучване на флуастерон при пациенти с автоимунни заболявания, сред които и имунно-медииран диабет тип 1.