Продължителен ефект върху сексуалната активност на пет основни класа антихипертензивни медикаменти


dd 01/09/1998

Проучване върху лечението на лека (I степен) хипертония, наречено с акронима TOMHS (на английски език Treatment of Mild Hypertension Study), сравни влиянието върху сексуалната функция на петте основни класа антихипертензивни медикаменти: диуретик (chlorthalidone); бета-блокер (acebutalol); алфа-1 антагонист (doxazosin), блокер на калциевите канали (amlodipine); АСЕ-инхибитор (enalapril). ТOMHS бе четиригодишно двойно сляпо, плацебо-контролирано интервенционно изследване на 902 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.