“Подмладяване” на скрининга за ретинопатия01/09/1998

Проучване на шведски офталмолози показа, че очните усложнения на диабета не са толкова рядко срещани в предпубертетна възраст, колкото се смята в момента. Чрез ретинална фотография, извършена при група от 557 деца над 9-годишна възраст, са открити 81 случая (14.5%) с очни изменения. При юношите в постпубертетна възраст диабетната ретинопатия се оказва три пъти по-разпространена (19%) в сравнение с честотата на очните изменения при децата в предпубертетна възраст (6%). Усложненията са по-често срещани и са в по-напреднал стадий при пациентите с по-дълга (над 8 години) диабетна история. Шведските офталмолози съветват скрининг програмите за откриване на диабетна ретинопатия да обхванат 10-годишните пациенти при метаболитно нарушение с давност 3-5 години.