Novo Nordisk създаде диабетна Web страница на български език01/09/1998

За всички, които ползват Интернет, Представителството на датската компания Novo Nordisk в България създаде специална Web страница за актуална професионална информация в областта на диабета с адрес: http://www.novo.bg.

Страницата е на български език и съдържа разнообрана научна и практическа специализирана информация.

Специална рубрика за медицинските специалисти предлага надеждна информация за най-новите тенденции в лечението на захарния диабет; виртуална библиотека с научни статии и резюмета; календар за предстоящи симпозиуми и конгреси; интересни случаи от практиката. Създадена е и възможност за практически въпроси и споделяне на личен професионален опит.

Web страницата предлага изчерпателна информация за всички продукти на датската компания в България.

В рубрика за пациентите със захарен диабет, Novo Nordisk започна публикуването на 18 томна Диабетна енциклопедия, изцяло преведена на български език.