Нов метод за идентификация на HNF 1 гена получи патент01/09/1998

Скрининг методът за откриване на мутациите в HNF1 (хепатоцит-нуклеарен фактор 1) гена, разработен от фирма Millennium Pharmaceuticals, получи патент през август тази година от Офиса за патенти и запазени марки на САЩ.

HNF 1 е кодиращ нуклеарен фактор, който регулира експресията и активността на важни гени в черния дроб и бета клетките на панкреаса в това число гените на глюкокиназата, глюкозния транспортер GLUT-2, пируваткиназата и инсулин-подобния растежен фактор. Методът за откриването на мутациите в HNF 1 гена е важен ключ към етиологията на някои подвидове диабет тип 2 и възможност за създаването на нови средства за таргетна терапевтична интервенция.

В научните лаборатории на Millennium, получили подкрепата на фармацевтичната компания Hoffnann-La Roche, смятат, че са намерили верния път. “Грешките” в генетичния код променят активността на бета клетките на панкреаса, които получават неадекватен сигнал за секреция на инсулин. Разработването на молекули, които таргетно коригират дефекта са бъдещи потентни антидиабетни средства.

Web страница: http://www.mlnm.com