Нарушения в стероидогенезата при диабетиците и от двата пола01/09/1998

Според списание Diabetes Reviews (Vol 6, _1:6-15, 1998), захарният диабет се свързва с гонадна дисфункция и при двата пола. Няколко проучвания показват, че мъжете диабетици имат понижени нива на общия и на свободния тестостерон. Като причина се посочва както нарушение в хипоталамо-хипофизарната регулация на хормоналната секреция, така и дефект в тестикуларната стероидогенеза. Тестостеронът изглежда, че инхибира производството на лептин и вероятно този механизъм намалява инсулиновата резистентност при мъжете.

При жените с диабет се предполага, че основният дефект в стероидогенезата е в овариите. Нарушението обикновено води до хиперандрогенност, която се обяснява с намаленото ниво на хормона естрадиол. За разлика от мъжете, при жените хиперандрогенността се свързва с повишена инсулинова резистентност.

“Оралните контрацептиви и заместителната терапия след менопаузата с естроген изглежда, че нямат някакъв основен позитивен или негативен ефект върху въглехидратния метаболизъм. Промените в половите хормони при диабет водят при мъжете до органична еректилна дисфункция, а при жените до намалена вагинална лубрикация, диспареуния и аноргазъм”, обобщава публикацията.

И при двата пола липсва достатъчна информация за ефектите на диабета върху сексуалната функция и за отражението на нарушенията в “интимната област” върху психическото и семейното здраве.