Нарушения в стероидогенезата при диабетиците и от двата пола


dd 01/09/1998

Според списание Diabetes Reviews (Vol 6, _1:6-15, 1998), захарният диабет се свързва с гонадна дисфункция и при двата пола. Няколко проучвания показват, че мъжете диабетици имат понижени нива на общия и на свободния тестостерон. Като причина се посочва както нарушение в хипоталамо-хипофизарната регулация на хормоналната секреция, така и дефект в тестикуларната стероидогенеза. Тестостеронът изглежда, че […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.