Медикаментът Ergoset получи отказ да се прилага при метаболитни нарушения01/09/1998

Кандидатурата на фирма Ergo Sciences да прилага своя перорален препарат Ergoset като антидиабетно лекарствено средство наскоро бе отхвърлена от FDA. Отказът бе мотивиран с липсата на достатъчно доказателства за ефективността, механизма на действие и безопасността на Ергосет при контрола на диабет тип 2.

Препаратът представлява ниска доза на допамин-рецепторния агонист bromocriptine, прилагана еднократно дневно. Ефектът на бромокриптина да модулира активността на невротрансмитера допамин се използва от 20 години за лечение на акромегалия и болест на Parkinson.

Разработката на Ергосет като кандидат за антидиабетно терапевтично средство се основава на теорията за регулаторната роля на някои невротрансмитери в нормалния метаболизъм на глюкозата и липидите. Според Ergo Sciences, включването в определено време на денонощието на агенти, които премодулират невротрансмисията, е в състояние да възстанови отклоненията в метаболизма. Това е оригиналната концепция на фирмата за ролята на невроендокринната терапия при обменните нарушения. За да защити своя кандидат за лекарствен препарат в тази област, Ergo Sciences съобщи, че ще представи на FDA допълнителни данни през ноември тази година.

Web страница: www.ergo.com