“Машинациите” с инсулиновите единици са основната причина за лабилен диабет, лош контрол и кетоацидози при юношите и младите хора01/09/1998

Сред пациентите с диабет тип 1, възрастовата група 10-20 години е с най-високо ниво на гликиран хемоглобин и най-често манипулира инсулиновото си лечение. Близо една трета от юношите и младите хора са несъгласни с инсулиновата си терапия, като причините за това са комплексни. При момичетата и младите жени манипулирането на инсулиновата доза често е “стратегия” за отслабване на тегло. Пациентите и от двата пола – независимо от индекса на телесната си маса (BMI) – правят нарушения, които обясняват с “умора” от всекидневните грижи за управление на заболяването.

При 28% от юношите и младите хора връзката между пропуските в инжектирането на инсулина и хоспитализациите поради остри диабетни усложнения (диабетна кетоацидоза и сериозна хипогликемия, налагаща медицинска намеса) е директна.

Влошеният метаболитен контрол по време на пубертета обикновено се обяснява от клиницистите с “типичните за възрастта” хормонални промени, водещи до инсулинова резистентност. Свързаните с поведението фактори се подценяват, а те играят основна роля за “крехкостта” на диабета при тази възрастова група.

До тези изводи достигна научен екип от Шотландия (Morris AD, Boyle DIR, McMahon AD et al), публикувал в списание Lancet (1997, Vol 350; 9090:1505-10) данните от едногодишно проучване на 87 пациенти с диабет тип 1, средна възраст в групата 16 (SD 7) години , продължителност на диабета 8 (4) години и ниво на Hb A1c 8.4 (1.9)%.

Най-малко един от четирима юноши и млади хора с диабет, независимо от пола, си инжектира по-малко от предписаните инсулинови единици, показва съпоставката между медицинските протоколи и изразходваните от аптеките количества.

“…Откриването на пропуските в инсулиновото лечение е много по-важно за клинициста, отколкото повърхностното решение за коригиране на предписаната доза…Над 90% от хоспитализациите поради диабетна кетоацидоза се дължат на грешки в прилагането на инсулина”, обобщава шотландският екип.

“Чупливият” (brittle) диабет не е клинична диагноза, а несъгласие по време на пубертета с инсулиновото лечение. Почти всички пациенти, попадащи в тази група, са склонни да манипулират както диабета си, така и околните чрез фалшифициране на резултатите от самоконтрола.

От общо 37-те хоспитализации по време на проучването, 36 са причинени от остри диабетни усложнения, като най-често в болнично заведение са постъпвали “манипулаторите”.