Лекари и стоматолози взимат съдбата си в свои ръце01/09/1998

Народното събрание прие още един дългоочакван закон за здравеопазването – Законът за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (публикуван в ДВ, бр.83/21.07.1998 г.). Той предвижда всички лекари и стоматолози, които искат да упражняват професията си – независимо дали работят в държавни или в частни болници и поликлиники, задължително да членуват в Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България.

За първи път от много години съдбата на лекарите и стоматолозите вече е в техните собствени ръце, дава им се възможност да се самоуправляват и да се саморазвиват в своите гилдии. Единственото друго задължително условие, което законът изисква от тях, е да спазват строго Моралния кодекс на лекаря и добрата лекарска практика.

Законът за съсловните организации е вторият от пакета закони, пряко свързани с реформата в здравеопазването. Без него приетият преди това Закон за здравното осигуряване не може да действа, тъй като според него именно представители на съсловните организации ще изработват и подписват Националния рамков договор, съвместно с представители на Националната здравноосигурителна каса.

Законът регламентира не само сключването на договорите на лекарите и стоматолозите с районните здравноосигурителни каси, но и функционирането на комисията по етика, която може да отнема в определени случаи дори и лекарските права на некоректни специалисти. Освен това съсловните организации ще трябва да изготвят и правилата за добра лекарска практика.

След окончателното приемане на закона, за някои подробности в него разговаряхме с председателя на Българския лекарски съюз д-р Димитър ИГНАТОВ:

– Как ще стане конструирането на двата съюза?

– Новите съюзи трябва да се структурират в рамките на четири месеца след излизането на закона. Казвам новите съюзи, защото те ще са наистина нови и няма да имат нищо общо със сегашните съюзи. Страхът на много колеги, че днешните структури на лекарския съюз просто ще бъдат преутвърдени с този закон, е неоснователен, тъй като вече по същество лекарският и стоматологичният съюзи получават нови функции. Това означава, че през декември трябва да се състоят двата конгреса на медици и стоматолози. Те обаче ще минат през ситото на първичните избори отдолу нагоре, от общите събрания, в които ще участват всички лекари. Избират се делегати, които отиват за районните структури, а от тях вече се избират делегатите за националния конгрес. Минава се цялата процедура на изборите. Така че ние не можем да спрем сегашните членове и ръководството на лекарския съюз да се състезава утре пак. Нямаме морално право за това. А и в това няма нищо страшно. Който е добър нека да си заеме мястото.

– Как ще се избират ръководствата на съюзите?

– Законът предвижда ръководствата да се избират от лекарското съсловие.

– Нещо повече по отношение на санкциите спрямо лекарите?

– Тогава ще се конструира и така наречената “етична комисия”, която ще бъде в регионален мащаб – ще има 28 такива комисии, и тя ще взема решението за санкциите. Ако едната страна в спора не е доволна, въпросът се отнася до Управителния съвет – това е втората инстанция. Ако и там не е доволна една от страните, тогава случаят отива във Върховния касационен съд. Ние пряко повтаряме триинстанционната система, която въвеждаме и в съдебната система. По този начин не се губи нито административната, нито наказателната отговорност. Напротив, сега се появява и вътресъсловният контрол, което означава, че се поставя още една контролна бариера.

– Как ще бъде премахната общопризнато съществуващата корупция сред част от лекарското съсловие?

– Това е един наистина много тежък въпрос, за който говорим от години. Преди 5-6 години се питахме дали е корупция благодарността на хората, които излизайки от една болница дадат на лекаря кутия бонбони или букет цветя. А това е волята на пациента, който казва: “Господи, излязох си жив и здрав!”, и това е нормално по целия свят. Друг е въпросът обаче, когато се поставя условие на входа на болницата. Това е корупция! И за съжаление през последните години ние сме създали тези условия. Да не си правим илюзии – хората по цял свят по своята същност са готови да бъдат корумпирани. Това е човешкото – да не се работи, а да се вземат пари. От векове е така. Но развитите демократични общества се спасяват от това зло като не създават условия за корупция, ограничават ги до минимум. И Законът за здравното осигуряване прави точно това – осигурява прозрачност на харченето и печеленото на парите. Сега медицинският професионалист може да си ги получи нормално от фонда. Тогава той неминуемо ще си постави въпроса: “Защо да взимам пари под масата, когато трудът ми е официално възнаграден и мога да спя спокойно”.

Както всеки нормативен документ, така и Законът за съсловните организации ще бъде подложен на проверката на времето и ще бъде оценяван от практиката. С новия закон обаче продължават да не са съгласни някои депутати, и медицински специалисти извън парламента. И ако можем да определим депутатските аргументи и като политически, по-важно е как стоят нещата вън от политиката. Синдикатите например определиха проекта на закона и като ретрограден. Опасенията на лекари и зъболекари от други съюзи са, че има опасност от създаване на нови казионни организации в противоречие с демократичните принципи и в нарушение на Конституцията, която дава право всеки сам да решава къде и как да членува.

Предлагаме ви два разговора на тази тема.

Д-р Иван АНТИКАДЖИЕВ, председател на Асоциацията на стоматолозите в България:

– Спорен е параграфът на закона, който определя, че професионално-съсловните организации у нас ще са две. Няма ли това да са две казионни организации?

– Така е, но преди това ще изтъкна, че нашите забележки по този повод, както и всички други наши предложения, не бяха чути в продължение на една година на всички нива. Струва ми се, че проблемите можеха да бъдат избегнати, ако мнението ни бе зачетено още когато проектът на закона се дискутираше в министерството, още преди да бъде представен дори в Министерския съвет.

– Защо е тази неотстъпчивост по отношение на двата съюза?

– Ако се върна малко във времето, категорично трябва да заявя, че наистина през последната година имаше диалог. Нещо, което преди липсваше. Но този диалог остана безплоден. За съжаление, нито една от нашите забележки не беше възприета. А нашите искания са професионални. Особено в областта на стоматологията. От текстовете на този закон не се разбира, че проблемите на стоматологичната професия са коренно различни от проблемите на медицината.

– Имате предвид, че много малко от стоматолозите ще участват в здравно-осигурителния фонд?

– Точно така. Наистина се казва, че този закон трябва да върви в пакет със Закона за здравното осигуряване. То, като финансова институция, има нужда от партньор, който да договаря цените. Но тези сдружения в Западна Европа, към чиито демократичен модел се стремим и ние, са касовите сдружения на лекари и на стоматолози. В тях задължително участват хората, които ще работят с фонда. Но какво се получава? Всички разчети сочат, че около 90% от българските лекари наистина ще работят с този фонд и те могат да членуват в една организация. Но при стоматологията нещата не стоят така. Надали повече от 20% от българските стоматолози могат да работят с фонда. А останалите защо да членуват задължително в тази организация? Те са мотивирани да имат не една, а няколко собствени съсловни организации в сферата на своите интереси. Заблудата е в това, че Законът за съсловните организации и Законът за здравното осигуряване трябва да се приемат в пакет. Те са свързани само в областта на финансовото обезпечаване на професията ни, но професията не е само печелене на пари.

Нямаше никакъв проблем в Закона за здравното осигуряване да има глава, която да гарантира, че негови партньори са касовите сдружения. Тези сдружения съществуват навсякъде в западноевропейските страни, като членуването в тях действително е задължително.

Д-р Методи МАДЖАРОВ, Софийски регионален лекарски съюз

– Повечето лекари не са запознати с текстовете на Закона за съсловните организации. Как да си обясним този факт?

– Най-малкото това не говори добре за начина на приемането на законите у нас. Хубаво е в страната да има съсловна организация, която да защитава интересите на лекарите, но едва ли в света има прецедент лекарската колегия задължително да членува в нея, за да упражнява професията си.

– Вашата регионална организация не е съгласна с мнението на централното ръководство?

– Ние не приемаме структурните промени, които предлага Управителният съвет на Българския лекарски съюз. Ликвидират се дружествата по месторабота и остават само районните колегии.

– Защо не можете да приемете това?

– Защото по този начин се засилва изключително централизмът в управлението на Българския лекарски съюз. Има и още нещо. Договорирането на цените със Здравно-осигурителния фонд ще извършва управителният съвет на Българския лекарски съюз, съответно и на Българския стоматологичен съюз. Само на тях ли трябва да се даде това право? Къде тогава е гаранцията, че решенията им няма да се манипулират?