Кръгла маса на европейските диабетни сестри01/09/1998

В началото на септември специализирани диабетни сестри от десет европейски страни организираха кръгла маса за споделяне на практически опит по проблемите на диабетното обучение и управление. Мястото на срещата, спонсорирана от Novo Nordisk, бе хотел Хилтън, Барселона. Този първи по рода си професионален форум на сестрите, специализирани в диабетните грижи, бе председателстван от г-жа Мери МакКинън от Великобритания.

Подчертана бе необходимостта от подобрение на обучението на пациентите с диабет тип 2, за да се осигури по-доброто им сътрудничество за самоуправление на заболяването. За целта обучаващите сестри трябва да изграждат професионални умения да изслушват и предразполагат пациента да споделя срещаните от него проблеми.

Показването на техниката за самоинжектиране и повтарянето й от страна на пациента е най-лесният начин за убеждаването му да премине на инсулиново лечение, когато това е необходимо поради изчерпване на ефекта на пероралните антидиабетни препарати. Терапията с инсулин не трябва да се използва като средство за “сплашване” на пациентите с диабет тип 2 при допуснати от тях нарушения в контрола, обобщи кръглата маса.

Когато пациентите получават подкрепа и навременна информация, те са в състояние да поемат отговорност за адекватно самоуправление на заболяването си, бе червената нишка на сестринския форум.

Практическите дискусии обхванаха главно техниката за инжектиране на инсулина: индивидуален избор на подходящите за всеки пациент устройства тип писалка, избор и въртене на местата за инжектиране, подходящ ъгъл на забиване на иглата в различните анатомични области при всеки конкретен пациент и хващане на кожна гънка за избягване на интрамускулните инжекции, проверка на проходимостта на иглата и на изправността на системата за доставка на инсулин без неговата излишна загуба.

Инжектирането през дрехите да не се препоръчва, защото съвременните игли за писалки са къси и тънки, и убождането с тях е почти безболезнено. Това увеличава опасността инсулинът да не достигне до подкожната тъкан, а незабелязано да остане в тъканта на дрехата. Пациентът да се съветва да редува местата на инжектиране, но по едно и също време на деня да използва една и съща област. Безразборните “скокове” между различните области причиняват колебания в абсорбцията на инсулина, които лесно могат да бъдат избегнати чрез изработването на модел. Постоянното повтаряне на една и съща област с цел да се потисне усещането за болка също променя инсулиновата абсорбция и може да бъде причина за влошен диабетен контрол. До тези и още много други практически решения стигна форумът в Барселона, събрал на едно място опита на специализираните диабетни сестри в Европа.

Кръглата маса изработи официален писмен рапорт, който бе разпространен по време на тазгодишната среща на Европейската асоциация за изучаване на диабета.

Оригиналният документ на английски език, както и имената и служебните координати на участничките в срещата, са на разположение в редакцията на “Доктор Д”