ИЗВОДИТЕ ОТ 20-ГОДИШНО ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ


dd 01/09/1998

Крайните резултати от мащабното проспективно британско проучване (UKPDS) за еволюцията на диабет тип 2 в зависимост от видовете лечение показаха, че интензивната медикаментозна терапия като цяло редуцира в по-голяма степен усложненията, свързани с гликемията и артериалното налягане, в сравнение с конвенционалното управление само с диета. Успешната редукция на гликемията при групата на интензивна политика (по-ниско […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.