ИЗВОДИТЕ ОТ 20-ГОДИШНО ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ01/09/1998

Крайните резултати от мащабното проспективно британско проучване (UKPDS) за еволюцията на диабет тип 2 в зависимост от видовете лечение показаха, че интензивната медикаментозна терапия като цяло редуцира в по-голяма степен усложненията, свързани с гликемията и артериалното налягане, в сравнение с конвенционалното управление само с диета.

Успешната редукция на гликемията при групата на интензивна политика (по-ниско средно ниво на кръвната глюкоза на гладно с1.8 ммол/л и на Hb A1с с 0.9%) намалява в дългосрочен план (средно10 години след диагнозата):

- честотата на всички усложнения, свързани с диабета с12%

- честотата на миокардния инфаркт с 16%

- честотата на микроваскуларните усложнения с 25%.

- прогресията на ренопатията с 21%

- прогресията на микроалбуминурията с 33%.

Епидемиологичните данни на британските учени посочиха, че подобреният гликемичен контрол намалява риска от смъртност, свързана с диабета и от смъртност, дължаща се на всички причини.

Стриктният контрол на артериалното налягане редуцира:

- броят на всички диабетни усложнения с 24%

- смъртността, свързана с диабета с 32%

- мозъчните инсулти с 44%

- сърдечната недостатъчност с 56%

- микроваскуларните усложнения с 37%

като между групите, лекувани с бета-блокера атенолол и с АСЕ-инхибитора каптоприл няма достоверни различия в крайните резултати.

Няма достоверно различие в крайните резултати и при сравнение на пациентите, лекувани с глибенкламид, хлорпропамид (все още разрешен във Великобритания) и инсулин.

Що се отнася до лекуваната с метформин подгрупа от 342-ма диабетици с наднормено тегло се очертават някои съществени предимства. Като показва сравним резултат в контролирането на хипергликемията с останалите препарати,

метформинът редуцира усложненията, свързани с диабета с 32%; смъртността от тях - с 42%; общата смъртност - с 36% и случаите с миокарден инфаркт с 39%

като всичко това е постигнато с по-малко наддаване на тегло при пациентите и без повишен риск от хипогликемии.

Доц. д-р Владимир ХРИСТОВ