Интернет за лекари01/09/1998

Уважаеми колеги, за тези от вас, които имат достъп до компютърната мрежа Интернет, предлагаме списък с адреси /Web Sites/ на световно известни фармацевтични компании. На всяка една от тези страници ще намерите актуална информация в областта на фармацевтиката, диагностиката и биотехнологиите. Приятна разходка из виртуалната реалност на Интернет!

Abbot Diagnostics Division UK

www.gemini.co.uk/biopages/co/abbott/abbott.html

Amgen

ccc.com/amgen

Activase WWW Home Page Genentec, medical

www.adivase.na.com

Bayer HomePage

www.bayer-ag.de/english/0000home.htm

Becton Dickinson

www.bd.com/diabetes

Boerhringer Ingelheim

www.boeringer-ingelheim.com/

Bristol-Myers Squibb

www.bms.com/

Glaxo Wellcome

www. glaxowellcome.co.uk/netscape/

Cell Robotics International, Inc

www.cellrobotics.com/cell

Connaught Laboratories Limited

www.connaught.com/

Desmos

www.desmos.com/desmos

Elli Lilly and Company

www.lilly.com

Genentech Home Page

www.gene.com/

Hoechst Internet Forum

www.hoechst.com/

Janssen-Cilag

www.cyber.nl/janssen-cilag/welcome.html

Merck & Co., Inc

www.merck.com/

Monsanto World-Wide Web Server

www.monsanto.com/

Pfizer Inc.

www.pfizer.com/

Pharmacia & Upjohn

www.pharmacia.se/

Roche Bioscience

www.roche.com/bioscience/roche2.html

Rhone-Poulenc

www.rhone-poulenc.com/

Rogaine Online

www2.igroup.com/Rogaine/

Sandoz Web

www.med.umich.edu/trans/sandoz

Sandoz Pharma Transplant Square

www.magnet.ch/sandoz/trans.html

SmithKline Beecham

www.sb.com

Vertex Pharmaceuticals

www.vpharm.com/

Warner-Lambert Home Page

www.warner-lambert.com/