Хранителните добавки на хром подобряват глюкозния контрол01/09/1998

Микроелементът хром (Cr) участва в нормалния метаболизъм на въглехидратите и липидите в човешкия организъм и хранителното му добавяне под формата на chromium picolinate понижава гликемичните нива и подобрява контрола при диабетици тип 2. Това за изводите от плацебо-контролирано клинично проучване, проведено от д-р Ричард Андерсън и неговите колеги в Центъра за научни изследвания на човешкото хранене в Белтсвил, САЩ.

Общо 180 пациенти с диабет тип 2 от двата пола са получавали в продължение на 4 месеца плацебо(1) или хранителна добавка на Cr под формата на chromium picolinate - обща дневна доза 200 микрограма(2) и 1000 микрограма (3). За сравнимост на резултатите от вмешателството, пациентите и в трите групи са били инструктирани да не променят своя обичаен хранителен и двигателен режим. Не са правени корекции и по отношение на прилаганата им медикаментозна терапия.

Според публикуваните в списание Diabetes данни на авторския екип (Anderson RA, Cheng N, Bryden NA et al) - контролираните по време на проучването стойности на Hb A1c и на глюкозата на гладно и 2-часа постпрандиално се подобряват значимо и доза-зависимо при хранителното добавяне на хром в сравнение с плацебо. Инсулинемията на гладно и 2-часа пострандиално, както и нивото на общия плазмен холестерол също намаляват в двете рандомизирани да получават хромиев пиколинат групи, но отново по-значимо при дневна доза от 1000 микрограма.

“Нашите данни показват, че при пациенти с диабет тип 2 хранителният микроелемент хром има благоприятен ефект върху гликирания хемоглобин и върху нивата на глюкозата и на общия холестерол. Добавянето на хромиев пиколинат към диетата на тези пациенти подобрява диабетния контрол”, обобщава д-р Андерсън.

Според Американската диабетна асоциация, здравословната дневна нужда от микроелемента хром е 50-200 микрограма, но резултатите на екипа от научния център в Белтсвил показват, че за подобряване на метаболитния контрол при хората с нарушен глюкозен толеранс и диабет тип 2 може би дозите, които трябва да се препоръчват са по-високи.