Еректилна дисфункция при диабет01/09/1998

Захарният диабет води до еректилна дисфункция (ЕД) при 50-75% от мъжете, която често е придружена от анти-градна еякулация. Честотата на нарушението расте с възрастта като засяга 9% сред 20-29-годишните и 95% сред 70-годишните пациенти. Корелацията между ЕД и продължителността на диабета също е положителна. Данните показват, че след 10-годишен диабетен “стаж” – над 50% от пациентите страдат от импотентност (смутена пенетрация и поддържане на ерекция след пенетрацията) при запазено либидо.

Най-често ЕД при диабетиците се дължи на автономна или сензорна невропатия (82% от случаите), съдово заболяване, гликиране на кавернозния еластин, друга ендокринна патология, медикаменти за лечение на диабетните усложнения и/или на съпътстващата сърдечносъдова патология, психогенни фактори.

Постепенно прогресираща ЕД по отношение на всички партньори, както и при ерогенна стимулация (мастурбация, визуални и фантазийни стимули); отсъствието на спонтанни нощни (по време на съня с бързи очни движения) и на ранни сутрешни ерекции; негативен отговор спрямо вазодилататори; отклонения при пенисна Doppler ултрасонография или контрастна ангиография (пенилно/брахиален индекс < 0,7); наличието на автономна и/или сензорна невропатия, както и на хормонална дисфункция (намалени нива на тестостерон) предполагат органично нарушение.

Спонтанните ерекции по време на сън се доказват с помощта на нощна пенисна плетизмография. Намалената им честота и амплитуда е обективен показател за органична импотентност.

Внезапно възникнала ЕД по отношение на конкретен партньор или при специфична ситуация; със запазени спонтанни нощни и ранни сутрешни ерекции насочва към псигогенна етиология.

Към използваните терапевтични средства за подпомагане на ерекцията (yohimbine, вакуум помпи, интракавернозни инжекции с вазодилататори, интракавернозни протези, васкуларна ангиопластика и реконструкция) наскоро се прибави и инхибиторът на фосфодиестеразата тип 5 – sildenafil citrate.

Използвани източничници:

1.Diabetes Reviews, Vol 6, № 1, 1998:16-40

2.Diabetic Medicine, Vol 13, № 8, 1996:700-708