ДОБЪР ДЕН01/09/1998

Уважаеми колеги,

“Добре дошли!” в клуба на читателите на “Доктор Д” и на новите 683 абоната. Толкова талона от лекари и други здравни професионалисти се получиха в редакцията от месец юли досега. Безплатното абониране продължава – моля, предайте талона-въпросник, който е в тази книжка и на други ваши колеги, желаещи да получават списанието.

Пишете ни, че много ви харесват дайджестите с новини от медицинските фирми и научните лаборатории – в есенния брой на “Доктор Д” сме се постарали да ви поднесем още много от тях. Новост е включването към повечето новинки на адреса на Уеб страницата (Web site URL) на фирмите, за които пишем – там, тези от вас, които имат достъп до Интернет, могат да намерят още много допълнителна информация.

Основната тема на есенния ни брой са резултатите от монументалното клинично проучване в областта на диабета – UKPDS, които бяха обявени през септември в Барселона. Те показват, че усложненията при диабет тип 2 не са естествен резултат на заболяването. По-доброто управление на гликемията и на кръвното налягане намалява драстично риска от тяхното настъпване.

Продължаваме да следим развитието на реформата в здравеопазването и да ви поднасяме преглед на медицинските новини от България.

С риск да стана банална с повторението на темата, бих искала отново и отново да приканя всички колеги, които четат “Доктор Д” да помогнат за обогатяването на съдържанието му. Като медицински професионалисти вие добре знаете колко важна е обратната връзка. Моля, изпратете ни вашите мнения за публикациите в списанието. Очакваме предложения, ваши разработки и споделен опит от клиничната практика.