Дарение от университетската библиотека в Кьолн01/09/1998

Библиотеката на Университета в Кьолн дари ценни медицински книги на столичната Централна медицинска библиотека. Колекцията (801 тома, 175 заглавия) включва както специализирана литература на немски и английски език – предимно учебници, които ще помогнат за попълване на недостига от такава литература в медицинските библиотеки към университетските центрове, така и книги от почти всички области на медицинската наука и практика.

Транспортните разходи покри Бюрото за приятелска помощ към посолството на Германия у нас, а дарението ще бъде разпределено между Централната медицинска библиотека и университетските библиотеки в Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора.

На официалната церемония по предаване на колекцията директорът на Централната медицинска библиотека д-р П. Дабчев благодари на Негово превъзходителство г-н Петер Метцгер, посланик на Германия в нашата страна, за ценното дарение, което ще има голямо значение за обучението на студентите и специализантите и за повишаване квалификацията на медицинските специалисти.