Букурещ фокусира проблемите на диабетната нефропатия01/09/1998

Както вече писа в. “Диабет”, преди две години страните от черноморската икономическа зона сформираха Черноморски диабетен съюз (Black Sea Diab Union) – обединение за съгласуване на целите и дейностите по изпълнението на Сентвинсентската декларация.

В тази връзка редовно се организират срещи на различни равнища за единен подход и общи мерки за диагноза и лечение на диабета и неговите усложнения.

В Антидиабетния център в Букурещ тази пролет се състоя първата среща на работната група по проблемите на диабетната нефропатия. Решени бяха някои организационни въпроси: да бъдат създадени 23 работни групи по проблеми, свързани със захарния диабет; работна схема на всяка от групите, която включва структура (двама съпредседатели и представители от всяка от страните-участнички), функции (координиращи) и резултати (удовлетвореност на пациента, медицински и икономически).

Необходимостта от изграждането на единна програма и съставянето на унифициран протокол, както и субординация на работните групи за изпълнение на целите и задачите на Сентвинсентската декларация, бе основният извод на срещата. Домакините предложиха и идея за компютризация на връзките на членуващите в съюза страни.