8-а международна работна среща на Европейската детска група по затлъстяване (ECOG)01/09/1998

Затлъстяването сред децата в европейските страни расте с епидемични темпове

Затлъстяването сред децата в европейските страни расте с епидемични темпове, бе основният извод на 8-мата Международна работна среща на ECOG (European Childhood Obesity Group), състояла се тази година във Висла-Яворник, Полша.

Необходимо е епидемиологично проучване на честотата на затлъстяването сред децата от различните страни на Европейския регион, бе вторият извод на срещата.

ЕCOG планира такова проучване, в което засега са включени 12 страни, сред които и България. Предстои да се уеднакви протоколът на изследването, за да има сравняемост на данните. Следващият етап предвижда скрининг на затлъстялите деца за сърдечно-съдови рискови фактори.

Основана през 1992 година, Европейската детска група по затлъстяване днес има 35 членове -педиатри и учени - работещи в областта на храненето, антропометрията и ендокринната патология. Сред най-известните имена са д-р Роналд-Кахера, която публикува първите в света персентилни таблици за оценка на ИТМ в детската възраст и проф. Яна Парижкова (Карловски университет, Прага). Проф. Парижкова въведе за първи път метода денситометрия за оценка на количеството мастна тъкан в организма и е автор на прецизни антропометрични изследвания при децата.

Детското затлъстяване е свързано със сериозни психологически проблеми, които затрудняват лечението му. Необходимо е както семейството, така и обществото да се обучават за здравословен начин на живот, за да възпитават в този дух следващите поколения.

Въпреки усилията на фармацевтичната индустрия, засега клиницистите не разполагат с безопасни медикаментозни средства за терапия на затлъстяването не само при децата, но и при възрастните. Здравословният стил на живот е профилактичен и лечебен метод, обобщиха участниците на срещата.

Д-р Мая КОНСТАНТИНОВА