46,5 милиона долара ще съживяват здравеопазването01/09/1998

Българското здравеопазване ще бъде вдигнато на крака с 46,5 милиона долара, като 39,5 от тях ще получим отвън, а 7 милиона ще отпусне държавата. Това стана възможно след като правителството упълномощи здравния министър доц. Петър Бояджиев и финансовия му колега Муравей Радев да подпишат договор за кредит с Фонда за социално развитие към Съвета на Европа. Предвидено е Световната банка да ни заеме 26 милиона долара, Фондът за социално развитие към Съвета на Европа – 11 милиона и програма ФАР – 2,5 милиона долара.

Основно ще бъдат ремонтирани клиниките за кръвопреливане в София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен, а 140 центъра за спешна медицинска помощ ще получат нова апаратура, отговаряща на стандартите на Европейския съюз. Модерна техника ще бъде осигурена и за над 500 поликлиники и селски здравни служби в 75 общини у нас.