Zestril на Zeneca бе одобрен за профилактика на клинична диабетна нефропатия01/06/1998

АСЕ-инхибиторът Zestril (lisinopril) на фирма Zeneca получи в началото на тази година разрешение да се прилага за първична профилактика и контрол на клинична диабетна нефропатия. Двегодишното рандомизирано, двойносляпо плацебо-контролирано проучване с акроним EUCLID – Eurodiab Controlled trial of Lisinopril in Insulin dependent Diabetes – показа, че лизиноприл (при доза 10-20 mg еднократно дневно) значимо намалява […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.