Законът е истинският старт на здравното осигуряване01/06/1998

България най-после има закон, който трябваше да има още преди седем години - Законът за здравното осигуряване е вече факт. Цели 13 заседания бяха необходими на парламентарната здравна комисия, за да го подготви за второ четене в пленарната зала, а там приемането на текстовете му бе предмет на разисквания в три заседания между 22 май и 4 юни.

Създава се Национална здравноосигурителна каса за задължително здравно осигуряване, която гарантира задължителен пакет от медицински услуги В управлението на касата не могат да участват депутати и министри. В ръководството й няма да се допускат и някои лекари - от клиники, които са в договорни отношения със здравноосигурителната каса за заплащане на медицински услуги. Ограничението важи и за роднините по права и съребрена линия на шефовете на районните клонове на касата. Директорът на здравната каса ще се избира чрез конкурс, организиран в съответствие с Кодекса на труда. Неговата кандидатура няма да се гласува от парламента, както тази на шефа на Националния осигурителен институт.

В България ще има и допълнително доброволно здравно осигуряване

То се възлага на частни фондове, регистрирани по Търговвския закон като акционерни дружества. За лиценз ще ги предлага министърът на здравеопазването. Окончателното решение ще взима Националната комисия по доброволно здравно осигуряване, чиито състав и правила за действие ще се определят от правителството. Комисията ще има право да отказва издаването на лиценз, ако регистрирането на акционерното дружество е направено със заемни средства. Лицензът може да бъде отнет ако дружеството не функционира в продължение на една година или осъществява друга дейност.

Размерът на вноската за здравно осигуряване ще се определя всяка година със закона за бюджета на здравноосигурителната каса, като парламентът ще го приема заедно със закона за фонд „Обществено осигуряване” и с държавния бюджет. Работещите ще плащат половината от вноската, останалото ще дава работодателят. Сумата, която работещият българин ще отделя за здравето си, ще бъде съобразена с всички останали данъци и такси и в никакъв случай няма да изпразни джоба му.

Предвижда се плащането на вноските да започне от 1 юли 1999 година

Вноските на пенсионерите ще се поемат от републиканския бюджет, а на безработните, бедните и майките в неплатен отпуск - от общинските бюджети. Санкция от 50 000 до 100 000 лв. ще плаща всеки работодател за неплатена здравна вноска, а при повторно нарушение - 200 000 лв., предвижда законът. Работодател, който не дава достоверна информация за осигурителните си отношения с Националната здравноосигурителна каса ще се наказва с глоба до 2 млн. лева. За същото нарушение осигуреното лице ще се санкционира от 30 000 до 50 000 лв.

Независимо от здравната осигуровка, от догодина всяко посещение в държавен лекарски и стоматологичен кабинет ще струва по 1 процент от минималната работна заплата

Всеки ден престой в болнично заведение по 2 на сто от нея - до 20-ия ден, след което лечението става безплатно. От такива такси са освободени децата и неработещите членове на семействата, военнослужещите, военноинвалидите, затворниците и сираците от социалните домове.

Спешната помощ и трансплантацията на органи остават безплатни.

И така, здравното осигуряване стартира, което, разбира се, не изключва възможността за промени и усъвършенстване.

Стана ясно, че здравеопазването наистина знае високата си цена, както впрочем е навсякъде по света. Продължава обаче интересът към това няма ли месечните здравни вноски да бъдат допълнителна данъчна тежест, защо се въвеждат допълнителните такси за преглед и за престой в болница, кога всъщност ще стартира здравното осигуряване, след като е ясно, че това няма да стане заедно с приемането на закона? Ето какво отговори министър БОЯДЖИЕВ по време на пресконференция в На-родното събрание по повод новоприетия закон:

- В закона никъде не са фиксирани проценти и определени суми за вноски. Това ще извършва парламентът всяка година, когато гласува бюджета на Касата, а това ще става по време на гласуването на държавния бюджет. Ние, разбира се, имаме разчети. Знае се, че трябват много пари за здравното осигуряване и въобще за дейностите на здравеопазването. Откъде да дойдат те?

В първите години след въвеждането на системата много голямо ще е участието на държавния бюджет

Без това е невъзможно нито да започнем, нито касата да функционира в началото. Засега изчисленията показват, че можем да намалим тази вноска до общо 4 %, което значи 2% за работодателите и 2% за работещите по трудов договор. Останалата част от сумата, която трябва да напълни касата и да плаща за медицинските услуги, ще дойде от държавния бюджет, т.е. от другите данъци и чрез пренасочване на някои субсидии от социалните фондове.

Колкото до таксите за преглед и за престой в болниците: такси има навсякъде, където съществува здравноосигурителна система, като те в много страни постепенно се повишават. На тях се разчита да донесат допълнителни средства, т.е. по някакъв начин да увеличат дела от участие на гражданите в здравноосигурителната система. При нас случаят обаче не е такъв, защото тези суми са толкова малки, че не могат да допринесат съществено за финансиране на здравеопазването. Целите за тяхното въвеждане са няколко. Преди всичко ние смятаме по този начин да защитим здравноосигурителната система. В какъв смисъл? Известно, че българинът беше много разточителен. За едно и също нещо по няколко пъти се ходеше при различни лекари, въобще имаше едно неконтролируемо движение на пациентите. Опасявайки се, че това явление ще продължи, искаме да защитим системата като престанат да изтичат средства за тези може би ненужни прегледи. Другото нещо е, че чрез тези такси е възможно да се контролира дали не се надписват прегледи, което също е защита на здравноосигурителната каса.Реформата има две цели и те са свързани с подобряване на качеството на медицинското обслужване. Едната цел е структурната реформа, която да нагоди здравното осигуряване към финансовата система, да направи здравната мрежа по-адекватна първо на здравните нужди на населението в съответните райони, и второ, да стане по-икономична.

Здравното осигуряване като финансова система има за цел да заплаща само за действително извършена работа като обем и качество

Досега се даваха парите в болниците без да се знае какъв е продуктът. Сега вече ще се дават средства, така да се каже, на изхода на болницата, когато дейността е вече извършена. Следователно много важна страна ще бъде качеството. А то се гарантира по много начини, основен от които е въвеждането на така наречените критерии за добра лекарска практика. На много хора сега това нищо не им говори, но то е нещо обичайно и много популярно в западните страни. Ние вече работим по тези критерии и те задължително ще бъдат изисквани на всяко медицинско ниво - от общопрактикуващия лекар до високоспециализирания специалист.

Разбира се, нещата няма да се подобрят автоматично с приемането на закона. Точно след приемането му предстоят по-трудните задачи. Необходимо е технологично време за изграждането на информационна банка, за реконструиране на сградния фонд, за подготовка на необходимите кадри.

Здравноосигурителната каса сама по себе си е една много сложна финансова институция, по-сложна от най-голямата банка с най-много дейности

Защото в тази банка членуват осем милиона души, защото тя събира пари от известен брой хора и след това по специален начин трябва да заплаща безброй услуги. Предвидено е да има 28 районни каси в бившите окръжни градове, а това са близо около 4000 нови работни места - не за лекари, естествено. Нужна ни е информационна система, което значи софтуер и хардуер, т.е. компютри и компютърен продукт, с който ще се извършва цялата тази дейност. Нещата са сложни и изискват доста пари. Ние нямаме парите в момента и сме притиснати от времето, защото здравеопазването трябва час по-скоро да влезе в нормални рамки. Не е тайна готовността на Световната банка да отпусне 60 милиона долара, които заедно с парите, които вече сме събрали от вноски, да ни даде възможност здравноосигурителната система да тръгне евентуално от януари 2000 г. Първият транш за стартиране на реформата ще получим от Япония в размер на 500 хиляди долара, като те ще бъдат използвани не за закупуване на сграда за здравноосигурителната каса, а за изграждане на съвременни комуникации.

Михаил МИХАЙЛОВ