Юношите се „изплъзват” от контрол01/06/1998

Честотата на микроваскуларните усложнения сред младите хора с диабет тип 1 е неоправдано висока. Това е извода на британски лекари, извършили проучване на 147 пациенти под 25-годишна възраст. Групата е наблюдавана в периода от 6 месеца до 9 години след прехвърлянето й от педиатричните заведения в амбулаторните центрове за възрастни диабетици.

Британските учени съобщават за дълготраен лош гликемичен контрол (високи стойности на фруктозамин) и нередовни посещения в ендокринологичните кабинети.

Според публикуваните данни, диабетна ретинопатия се среща при 35% от младите хора. Пролиферативни очни усложнения развиват 11%. Честотата на диабетната нефропатия достига 23%.

По време на наблюдението има три летални екзитуса (два суицидиума и един екзитус в леглото). Рискова група за чести кетоацидози и хипогликемии, налагащи болнично лечение, представляват младежите с психо-социални проблеми.

Британските учени препоръчват реорганизация на амбулаторните диабетни грижи за юношите и младежите. „Стъпалото”, което съществува между педиатричните и ендокринологичните кабинети е причина младите хора често да се „изплъзват” от контрол. Двата вида здравни структури трябва да създадат обединени диабетни екипи, както и групи за психологическа подкрепа на рисковите пациенти.