Водят ли блокерите на калциевите канали до депресия?01/06/1998

Две проучвания на университетската болница в Малмьо, Швеция съобщават за статистически значима корелация между терапията с блокери на калциевите канали и по-голямата честота на депресията. Авторите - д-р Арне Меландер и колеги - официално публикуваха научно съобщение, че използването на тази лекарствена група може да увеличи риска от суицидиуми. Това показват данните от наблюдението на пациенти в 152 шведски общини (при общ брой на общините в страната 284).

Проучването в една случайно подбрана община, показва 5 пъти по-голяма честота на суицидиумите в групата, получаваща блокер на калциевите канали всравнение с групата на друга антихипертензивна терапия. С уговорката, че наблюдаваният страничен ефект трябва да бъде проучен и от други изследователски екипи, д-р Меландер и неговите колеги препоръчват в British Medical Journal блокерите на калциевите канали да се имат предвид като евентуална причина за депресивни състояния и суицидиум.