Рrandine на Novo Nordisk е на фармацевтичния пазар01/06/1998

Оралният антидиабетен препарат Prandin (repaglinide), съвместна разработка на датската компания Novo Nordisk и на немската Boehringer Ingelheim, е вече в аптеките на САЩ след официалното одобрение на Американската агенция за храните и лекарствата (FDA). Repaglinide се използва самостоятелно или в комбинация с metformin за контрол на прандиалната гликемия при диабет тип 2. Приет 30 минути преди хранене, в доза 1-4 mg – той притежава по-мощен ефект от glipizide, показат данните от клинични проучвания.

Репаглинид има бързо начало и кратък плазмен полуживот – максимумът на терапевтичния му ефект настъпва 1 час след прием и се изчерпва напълно за 3-4 часа поради метаболизиране в черния дроб.

Новото антидиабетно средство стимулира инсулиновата секреция на бета-клетките на панкреаса (регулира АТФ-чувствителните калиеви канали), като имитира физиологичния ритъм на прандиалната инсулинемия при хората без диабет. Поради бързото му отстраняване от кръвобращението, репаглинид не предизвиква нежелана хиперинсулинемия в периодите между храненията или през нощта.

Препаратът е ефективен и безопасен при диабетици тип 2 с намалена бъбречна функция поради напреднала възраст или нефрологични усложнения, защото се разгражда от черния дроб. Предстои официалното му регистриране в европейските страни, включително и в България, с търговското име NovoNorm.

Фармацевтите определят репаглинид като първи представител на нова група антидиабетни несулфанилурейни препарати, наречени „meglinide class” или „деривати на бензоевата киселина”.