Превантивната кардиология започва от детството01/06/1998

Списание Lancet публикува резултатите от проучването на CATCH (Child and Adolelescend Trial for Cardiovascular Health Collaborativ Research Group) - Групата за съвместно изучаване на сърдечносъдовото здраве при децата и юношите. Изследването на 5106 деца от различни етнически групи в САЩ показва, че: ИТМ над 85-я персентил имат 28% от 9-годишните и 30% от 11-годишните.

Обезпокояващ, но не неочакван за педиатри и кардиолози е изводът на американския изследователски екип, че „детското затлъстяване е свързано с по-висок сърдечносъдов риск.”

Според CATCH, децата със затлъстяване - в сравнение с връстниците си с нормална телесна маса - имат значително по-високи нива на артериално налягане, общ и LDL-холестерол и значимо по-нисък HDL-холестерол.

По време на 2-годишния период на проучването, само при 5% от затлъстелите деца се наблюдава тенденция към нормализиране на теглото. Но, данните показват, че в групата на отслабналите отклоненията в артериалното налягане и липидната обмяна намаляват.