Поликлиниките ще се наемат от лекари01/06/1998

Като част от реформата в здравеопазването, обсъдена от колегиума на МЗ, и като крачка към здравното осигуряване, което ще стартира през 2000 година, поликлиниките или отделни кабинети в тях ще бъдат дадени под наем на лекари. Предвижда се това да не стане изведнъж, а постепенно. Всеки лекар ще може да кандидатства за кабинет в избраната от него поликлиника. Достатъчно е да защити пред общината, в чиято каса ще се събират наемите, офертата си за кандидат-наемател. Предимство да наемат поликлинични кабинети ще имат докторите, които в момента работят в същото здравно заведение. Медиците ще имат право и да се групират, като наемат цели крила от сградите на поликлиниките. В здравните заведения задължително ще останат диагностичните звена, като лаборатории, ехографски и рентгенови кабинети и др., независимо, че те също ще се дават под наем.

Интересите на гражданите няма да се накърнят - личните лекари ще си останат в поликлиниките и ще продължат да лекуват безплатно пациентите, записани при тях (броят им трябва да бъде най-малко 800 и най-много - 3000 души). За тях задължително ще бъдат отделяни специални кабинети или отделения както в столичните, така и в провинциалните поликлиники. Те ще се наричат звена за първична помощ. С талони от лични лекари ще се правят и безплатните изследвания.