Pharmacia-Upjohn и Roche ще открият в началото на милениума нови научни центрове01/06/1998

Pharmacia-Upjohn съобщи, че инвестира $137 милиона в нов научен център за изучаване на метаболитните нарушения. Центърът ще бъде построен до 2001 година в Стокхолм и ще се специализира в областта на захарния диабет, затлъстяването и дефицитните състояния на растежен хормон. Около 335 учени ще разработват средно 10-12 нови лекарствени форми годишно.

Междувременно швейцарската фармацевтична група Roche обяви, че влага $150 милиона в изграждането на научен център в Базел. Строежът на 9-етажната, висока 33 метра сграда, започна през тази пролет и ще приключи през 2000 година. В 68-те лаборатории на новия научен център ще се извършват авангардни проучвания в областта на сърдечносъдовите, неврологичните, психиатричните и инфекциозните заболявания. Roche не обяви реорганизиране на останалите си научни центрове в Европа.