Нови лекарства,наречени „протеини на топлинния шок”01/06/1998

Биотехнолозите смятат, че са на прага да открият „съкровище„. Не разбира се златно, а терапевтично. Изолирането на молекулите, наречени „протеини на топлинния шок” – на аглийски език – heat shock proteins (HSPs) създаде нов клас средства за лечение на диабет тип 2 и на някои неоплазии. Тези протеини участват в термогенезата и при инфекциозни заболявания служат като сигнал за защитно мобилизиране на имунната система.

Унгарската биотехнологична компания Biorex откри, че хората с диабет тип 2 имат ниско ниво на HSP 70, което бе свързано с повишена инсулинова резистентност. Синтезираното от Biorex химическо средство bimoclomol e способно да увеличава нивото на HSP 70. Клиничните изпитания показаха, че бимокломолът притежава антидиабетен ефект и намалява риска от бъбречни увреждания.

Националният раков институт в Бетесда, САЩ доказа, че лекарството geldanamycin е ефективно при рак на млечната жлеза. Гелданамицинът влияе върху синтезата на втори вид протеини на топлинния шок – HSP 90. Тези протеини участват в разрушаването на канцерогенните клетки, като излъчват специфични сигнали за мобилизирането на цитотоксичните Т-лимфоцити. Причините за това клетъчно взаимодействие все още остават неизяснени.

Биотехнологичната компания NeoGenesis, Кембридж (САЩ) създаде различни молекули, които активно взаимодействат с HSP 90. Бъдещи клинични тестове в раковия институт в Бетесда ще проверят потенциалната им активност при неоплазия на млечната жлеза.

Компания Antigenics, базирана в Ню Йорк започна самостоятелни проучвания за изолиране, пречистване и прилагане на HSP при неоплазии на панкреаса, бъбреците, белите дробове и малигнен меланом.

В планирано клинично проучване 70 пациенти ще бъдат инжектирани с протеини, изолирани от собствените им туморни клетки. Предварителни експерименти при мишки с карцином на белите дробове показват, че прилагането на пречистена версия на тази„противоракова ваксина„ мобилизира цитотоксичните Т-лимфоцити в 80% от случаите.

За положителни терапевтични резултати от прилагането на синтезирани чрез генно инженерство HSP при мишки с рак на шийката на матката съобщава и биотехнологичната компания StrеssGen Biotechnologies, Виктория (САЩ). До края на 1998 година, компанията ще започне клинично проучване със създадените от нея протеини на топлинния шок.