Nisoldipine загуби по точки в сравнително проучване01/06/1998

Данните на екип от Университета на Колорадо, сравнил ефектите на дихидропиридиновия блокер на калциевите канали nisoldipine и на АСЕ-инхибитора enalapril като антихипертензивна терапия на първи избор при 470 пациенти със захарен диабет тип 2, предизвикаха бурни реакции от страна на медицинската, фармацевтичната и диабетната общност в САЩ.

Изследователите съобщиха, че при контрол на кръвното налягане с препарата Sular (nisoldipine) рискът при диабетиците от фатални и нефатални сърдечни инциденти е по-висок, в сравнение с прилагането на Vasotec(enalapril). По време на проучването, целящо да сравни възможностите на двата препарата като антихипертензивна терапия, нестабилна стенокардия и остър миокарден инфаркт получили 25 пациенти на низолдипин срещу 5 пациенти на еналаприл. Авторите подчертават, че данните трябва да се тълкуват внимателно: „Възможно е наблюдаваните резултати да се дължат на защитен ефект на АСЕ-инхибитора еналаприл, а не на увреждащо действие на дихидропиридина низолдипин”.

Междувременно диабетната общност в САЩ изпадна в паника поради публикации в печата, поставящи под общ знаменател блокерите на калциевите канали. Пациенти, получаващи различни представители на разнородната по фармакологичен състав и механизъм на действие медикаментозна група, потърсиха своите лекари, за да им сменят обвинената за по-рискова терапия.

Hoechst Marion Roussel, фармацевтичната група на Hoechst AG, официално застана зад безопасността и ефективността на своя препарат Cardiazem (diltiazem) и предупреди пациентите с диабет да не спират сами антихипертензивното си лечение, без да говорят преди това със своите лекари.

Дилтиазем блокер на калциевите канали от недихидропиридиновия клас, който забавя сърдечния ритъм. Не са известни нито данни от проспективни проучвания, нито от клинични наблюдения, които при диабетици с артериална хипертония да въвличат този клас в причинна връзка с повишен риск от сърдечни инциденти.