Inhale Therapeutic Systems и Pfizer започнаха фаза 2 клинични изпитания на система за инхалиране на инсулин01/06/1998

Системата за доставка на инсулин чрез инхалиране навлезе във фаза 2 клинични проучвания, в които участват 240 диабетици, нуждаещи се всекидневно от заместителна терапия. Данните от по-ранни изпитания показват, че методът се очертава като ефективна алтернатива на всекидневните инсулинови инжекции. При благоприятни резултати и от сегашните проучвания, комерсиализирането му ще започне около 2001 година.

Съвместният проект на компаниите Inhale Theurapeutic Systems и Pfizer проучва потентността на инхалаторния метод за доставка на 11 лекарствени форми.

В най-напреднал стадий на развитие се намира дозаторът за дълбоко впръскване на аерозолен инсулин, но инхалаторната система търси бъдещото си терапевтично приложение и при остеопороза, дефицитни състояния на растежен хормон, белодробен емфизем и други.