Хenical на Roche блокира една трета от хранителните мазнини01/06/1998

Новият препарат Xenical на швейцарската лекарствена група Roche за лечение на затлъстяване се очаква на фармацевтичния пазар през следващите 12 месеца. Средството блокира липазата в тънкочревната лигавица и редуцира всмукването на една трета от хранителните мазнини. В комбинация с диетичен режим, Xenical води до намаляване на 10% от телесната маса.

За едногодишен период - 57% от пациентите на ксеникал губят 5% от началното си тегло срещу 34% на плацебо, показват данните от рандомизирано, двойносляпо плацебо-контролирано проучване. През втората година от проучването - 63% от групата на ксеникал, в сравнение с 35% от групата на плацебо, постигат значително отслабване и поддържат новото си тегло. Препаратът намалява също нивото на общия холестерол и на артериалното налягане.

За регистриране на отслабващото средство от Европейската комисия и от американската Агенция за храните и лекарствените средства, Roche трябва да представи допълнителни данни от клинични проучвания относно канцерогенния риск.

Ксеникал се кандидатира за фармацевтичния пазар в САЩ през 1996 година, но американската администрация забави решението си с мотива, че са необходими данни за риска от неоплазии на млечната жлеза.