Genentech и Alteon ще си сътрудничат в разработването на pimagedine01/06/1998

Втората фаза на клиничните изпитания на инхибитора на напредналите гликирани крайни продукти pimagedine като терапевтично средство при пациенти с диабетна нефропатия ще се провеждат съвместно от двете компании Genentech и Alteon, съгласно официалното им споразумение.

Alteon предостави на Genentech изключителните световни права върху пимагедин, както и върху всички бъдещи представители на класа „инхибитори на напредналите гликирани крайни продукти”. Изключение правят няколко страни, сред които и България, в които Alteon си запазва ексклузивно пазара.