Ендотелиалната функция е прогностичен фактор за сърдечносъдова патология01/06/1998

Международният научен съвет по ендотелиална функция (International Scientific Faculty on Endothelial Function), официално създаден през пролетта в Люцерн със спонсорството на Bayer AG, ще се ангажира с експертна оценка на проучванията в областта на сърдечносъдовата патология и нейното лечение.

Световните експерти по кардиология, захарен диабет и липидни нарушения признаха, че дисфункцията на ендотелните клетки играе важна роля в патогенезата на хроничните съдови заболявания. Фармакологичното й възстановяване е обещаваща възможност за ранна профилактика на кардиоваскуларните усложнения при пациентите с повишен съдов риск.

Няколко научни проучвания, спонсорирани от Bayer, изучават въздействието на различни сърдечносъдови лекарства върху ендотелиалната морфология и функция. Два пъти годишно новосъздаденият съвет ще резюмира и обобщава натрупаните научни и клинични данни. „Функцията на ендотелните клетки е не само прекурсор, маркер и прогностичен фактор, но и терапевтична цел при сърдечносъдовите заболявания”, смятат експертите.