Читателски писма01/06/1998

Уважаеми колеги

Всекидневно получаваме писма и телефонни обаждания от вас. Те идват от здравни заведения от цялата страна. Благодарим ви за доверието и окуражаващите думи!

Първите сърдечни поздравления по случай първия брой на „Доктор Д”, получихме броени дни след „премиерата” му от д-р Елена Димитрова от Видин.

Опитахме се „скромно” да отсеем писмата, които имат само похвали и подбрахме няколко, които ни се сториха интересни с предложенията си.

Специалната награда за „Писмо на броя” получава Д-р Сергей Рохов от Гълъбово. Да му е честит електронният джобен калкулатор CANON.

Д-р Сергей РОХОВ, завеждащ хирургично отделение, Гълъбово: „...В рубриката ви „Кой кой е” са представени вашите научни консултанти. Чудесно! Но между тях няма хирурзи. А ние лекуваме усложненията на диабета и то най-тежките ... Имаме нужда от съответната литература по въпроса ... Забелявам, че гангрените започват да се появяват във все по-млада възраст ... Не успях да помогна на 23-годишно момче преди два-три месеца ... Монографията „Лечение на гангрените при диабет” е много остаряла и може да се ползва само за библиографска справка ...”

От редакцията: Едва ли бихме могли да поканим за постоянни консултанти специалисти от всички области на медицината. Но ще направим всичко възможно в един от следващите броеве да публикуваме статия за профилактика и лечение на диабетното стъпало. Редакцията на „Доктор Д” проявява интерес да помогне за публикуването на нова монография за лечение на гангрените при диабет - надяваме се, че специалисти, които работят в тази област ще ни се обадят и предложат свои разработки. В същото време се надяваме профилактиката на диабетното стъпало да намали чувствително броя на ампутациите.

Д-р Анна БЕНОВА, ендокринолог, завеждащ поликлинично отделение в ОБ гр. Гълъбово: „Хубавият дизайн, интересната информация и споделеният опит на страниците на „Доктор Д” могат да удовлетворят и най-взискателния читател-медик и по-конкретно - ендокринолог. Списанието заема своето важно място в медицинската периодика, попълва ниша, която ние, практикуващите медици - терапевти, ендокринолози, най-много сме чувствали. Списанието ще бъде в помощ както на терапевта - личен лекар, така и на специалиста във всекидневната му работа с пациентите с диабет”.

Д-р Соня СТОЕВА, Хасково:„...Много ми хареса стегнатия стил, новаторски дух и структурна подреденост на информацията на „Доктор Д”. Особено ми допаднаха статиите „Трансгенни прасета - донори на човешки органи” и „Нови хоризонти за профилактика”. Намирам за много удачен подхода за периодично сформиране на миникурсове (за 1-2 дни) с цел издигане равнището на практическия опит и осъвременяване на теоретическите познания в областта на диабетологията, споделен в списанието от екипа на V градска клинична болница, София. Желая да бъда включена в такъв курс ... Мисля, че много още може да се постигне по отношение на диабета, стига човек да поиска и непрестанно да променя към по-добро нещата вътре и около себе си...”

От редакцията: Както съобщихме в миналия брой, желаещите да участват в обучителни курсове трябва да се обадят по телефона на д-р Велева от V градска болница (телефон 31 21 97) или на представителството на Ново Нордиск в София (телефон 954 94 14)

д-р Светослав СТОЯНОВ, Плевен: „...Научих нови неща от „Доктор Д”. Тъй като съм специализант по обща медицина, бих искал да следя рубрика, насочена специално към общопрактикуващите лекари. Вълнуват ме въпросите за избора на терапия при диабет тип 2 - кога да предпочета диета, кога таблетки? Искам да науча нещо повече за лечението на нарушения глюкозен толеранс”.

От редакцията: Терапията при диабет тип 2 е една от заплануваните ни теми за брой трети (есен) на „Доктор Д”

д-р Павлина ХУБАНОВА, Павликени: „Новият „Доктор Д” е на доста високо ниво. Особено доволна съм от новостите в световната практика, за които научих. Ще се радвам, ако и в бъдеще се поддържа такова равнище на информираност”.

От редакцията: При списването на „Доктор Д” използваме повече от 20 различни авторитетни специализирани издания от цял свят. Сътрудниците ни преглеждат Интернет уеб страниците на най-големите медцински фирми, университети и научни центрове, както и тези на научни екипи и диабетни списания. Надяваме се по този начин да продължим да бъдем „професионален диабетен справочник” за всички български колеги.