АСЕ-инхибиторите понижават кръвната глюкоза01/06/1998

Екип от шотландски учени потвърди,че инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим понижават нивото на кръвната глюкоза при диабетици на лечение с инсулин или перорални хипогликемизиращи препарати. Проучване, обхванало 6649 пациенти, свърза тази група антихипертензивни и протективни за сърцето и бъбреците препарати с повишен риск от сериозни хипогликемии, налагащи хоспитализация.

Авторите на проучването препоръчват по-внимателен контрол на кръвната глюкоза при комбиниране на инсулин и антидиабетни таблетки с АСЕ-инхибитор.