АСЕ-инхибиторите намаляват сърдечносъдовия риск01/06/1998

Хората със захарен диабет и артериална хипертония, които получават инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим имат значимо по-малък риск от миокарден инфаркт и мозъчен инсулт в сравнение с тези, които са на лечение с блокер на калциевите канали. Това е мнението на изследователски екип от Университета в Мемфис, наблюдавал за период от три и половина години 380 диабетици.

По време на проучването, при половината от пациентите артериалното налягане е контролирано с АСЕ-инхибитора fosinopril. Другата половина е получавала блокера на калциевите канали amlodipine. Американските учени съобщават, че острите сърдечносъдови инциденти, наложили хоспитализация, са с 51% по-малко при групата на лечение с фозиноприл.