За вас, български лекари01/03/1998

Методични указания за лечение на захарния диабет

Адаптация и редакция: Д-р Цветалина Танкова, к.м.н.; Проф. д-р Драгомир Коев, к.м.н.

Книгата е изготвена на базата на Консенсус-ръководство за лечение на тип 1 захарен диабет (Европейска експертна група по тип 1 ЗД, 1993), Ръководство за лечение на тип 2 захарен диабет (Европейска експертна група по тип 2 ЗД, 1993) и Програма за интерактивно обучение на Ново Нордиск.

Съдържа над 60 страници указания за терапевтично поведение при тип 1 ЗД и при тип 2 ЗД със или без затлъстяване; поведение при конкретни състояния като бременност, оперативни интервенции; при диабетна кетоацидоза и хронични усложнения (микро- и макроангиопатии); указания при дислипопротеинемии и диабетно стъпало.

Ръководството, издадено със съдействието на Представителството на Ново Нордиск за България, е предназначено за лекари, работещи в областта на диабетните грижи и лечение.

Важен елемент са и указанията за диагноза, скрининг и лечение на усложненията на захарния диабет – диабетна ретинопатия, нефропатия, невропатия, поведение при дислипопротеинемии.

Разпространява се безплатно от Ново Нордиск.

“Аз побеждавам диабета” е ценно четиво не само за пациентите

Книгата “Аз побеждавам диабета” излезе по време на честването на Световния диабетен ден в края на миналата година. Нейни автори са известните специалисти в областта на диабета проф. д-р Драгомир Коев, д-р Цветалина Танкова, д-р Пламен Козловски и д-р Галина Даковска – всички от Клиниката по диабетология при Клиничен център по ендокринология и геронтология в столицата.

Точно тук през 1994 година те създадоха и първия в страната съвременен Център за обучение на хора с диабет.

“Аз побеждавам диабета” е съвременно ръководство за хората, които живеят с този здравен проблем. То ги учи как да се хранят правилно, как да контролират състоянието си, как правилно да протича лечението им, как да се предпазят от нежеланите усложнения и т.н. Тази книга е не само обучително четиво за хората с диабет, но и помагало за изграждане на активно и позитивно отношение към управлението на заболяването им.

“Аз побеждавам диабета” безспорно е ценен съюзник и помощник за екипите от специалисти – лекари и медицински сестри, в центровете за диабетно обучение в страната.